Rapportera öringfångst
Grunden till en bra fiskevård är att veta vad som finns i vattnet och om det sker någon förändring av bestånden. Med en bra fångstrapportering är det möjligt att göra en bedömning av fiskbestånd och sportfisket samt att anpassa fisket efter de förutsättningar som finns. Det är också möjligt att bedöma hur mycket som tas upp respektive återutsätts. Din exakta fiskeposition kommer inte avslöjas. Tack för att du rapporterar, vi önskar en fin dag vid kusten!

Nu finns rapporteringen även i app-form, både för Android och iOS. Se länkarna nedan för att installera appen!
Get it on Google Play appstore

Jag vill rapportera en fisketur utan öringfångst
Jag vill rapportera bifångst

Namn och efternamn* Område* Kommun* Fiske från* Fiskemetod* Datum Antal fisketimmar*
ca Längd (cm) * ca Vikt (kg) Klockslag Återutsatt* Anm

Lägg till fisk Lägg till fisk

Art* ca Längd (cm) ca Vikt (kg) Återutsatt* Anm

Lägg till bifångst Lägg till bifångst

Lägg till fisk Lägg till en rad & använd om du vill rapportera mer än en fisk
Ta bort fisk Ta bort raden & använd om du vill ta bort en rad/fisk
Område**: Det område du i huvudsak fiskar i
Kommun: Den kommun fisket bedrivits i
Fiske från: Från det hjälpmedel, position du i huvudsak fiskar ifrån
Fiskemetod: Den fiskemetod du i huvudsak använder under fiskepasset
Antal fisketimmar: Hela fiskpassets totala antal timmar, från det att du entrar båt, strand etc
Datum: Det datum du startade fiskepasset
Klockslag: Den tidsperiod på dygnet du fångade fisken
Längd: Fiskens totala längd i cm, från yttersta spetsen på stjärtfenan till yttersta spetsen på nosen
Vikt: Uppskattad vikt i kg + hg, tex 1,5
Återutsatt: klicka Ja om du släpper tillbaks fisken, Nej om du behåller fisken
Anm: Fritextfält upp till 100 tecken, tex unik art, utlekt fisk, skadad fisk osv

**Gränsen Smögen är Hållö fyr
*** Genom att skicka in informationen ovan godkänner du att ditt namn lagras och publiceras på Fiskevårdsnätverkets hemsida.

Fortsättning fångstrapport. Vid återkommande rapportering, oavsett om den fiskande har fått fisk eller ej, kan man också se fångst per ansträngning, dvs hur många fiskar som fångas per dag, per månad osv.
Genomförs fångstrapportering kontinuerligt under en följd av år, är det möjligt att bedöma om det sker någon förändring från år till år. Utifrån dessa data kan myndigheterna sedan sätta lämpliga fiskeregler för området. Återigen tack för att du rapporterar !

Fångststatistik utvärderas i samarbete med:

hav_logologo-s